Bridge Alfa

Za zarządzanie i obsługę funduszy odpowiada szeroki zespół specjalistów z różnych dziedzin

Tomasz Małecki

Dyrektor Inwestycyjny Funduszu Netrix Ventures ASI Bridge Alfa

Andrzej Tymecki

Ekspert ds. Innowacji i B+R Funduszu Netrix Ventures ASI Bridge Alfa

Hubert Lewiński

Kierownik projektu & Ekspert ds. ochrony IP i transferu technologii Funduszu Netrix Ventures ASI Bridge Alfa

Tomasz Rymarczyk

Zastępca Kierownika projektu & Ekspert ds. B+R Funduszu Netrix Ventures ASI Bridge Alfa

Obszary inwestycyjne Netrix Ventures Bridge Alfa

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

rozwiązania służące rozwojowi takich dziedzin jak:
elektronika, mikrosystemy, sieci, robotyka, przetwarzanie danych i interfejsy człowiek-maszyna

Telekomunikacja, fotonika

rozwiązania służące rozwojowi fotowoltaiki,
technologii światłowodowych, optoelektroniki, systemów telekomunikacyjnych

Fundusz inwestuje w projekty badawczo-rozwojowe, których celem jest wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej. Kluczowym czynnikiem w wyborze projektów inwestycyjnych jest posiadanie przez projekt silnego i unikalnego IP. Inwestujemy w projekty, które pozytywnie przejdą analizę due dilligence, a ich wyceny będą oscylować wokół wartości 4-5 mln zł.

Netrix Ventures widzi swoją rolę nie tylko w finansowaniu projektów inwestycyjnych, ale również we wspieraniu współpracy między nauką i biznesem, a pomysłodawcami projektów B+R. Fundusz będzie również pełnić rolę ekspercką i mentorską dla projektów w fazie preseed dzięki posiadanemu doświadczeniu i know-how.

Naszym celem jest promocja mechanizmu „market-pull” (ang. market-pull innovations), czyli tworzenia innowacji na podstawie realnego zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek. Przeciwieństwem tego mechanizmu jest mechanizm „technology-push”, który polega na ukierunkowaniu interesujących problemów teoretycznych i technologicznych, dla których poszukiwana jest w dalszej fazie ścieżka komercjalizacji.

Szukasz inwestora?

Prześlij pitch deck w formie prezentacji ppt/pdf, na adres bridgealfa@netrix.ventures

Gdy będziemy zainteresowani, odeślemy formularz i model finansowy do wypełnienia.

Co oferujemy?

Mentoring

Business Development

Networking

Fundusze UE na rozwój

Jak wybieramy Startupy?

1. Obszerny rynek docelowy

2. Silne IP (własność intelektualna)

3. Technologia tworząca wartość dodaną

4. Trwały i przekonujący model biznesowy

5. Jasna ścieżka wprowadzenia produktu/procesu na rynek

6. Wyraźne okazje dezinwestycyjne

7. Doświadczony zespół projektowy

8. Szanse projektu na pozyskiwanie środków zewnętrznych na dalszy rozwój

Proces inwestycyjny

Szczegółowa analiza projektu (m.in. opracowanie dokumentacji biznesowej, mid-term selekcja).

Przeprowadzenie due diligence (finansowego, technologicznego i prawnego) oraz propozycja umowy inwestycyjnej (Term Sheet).

Prezentacja przed Komitetem Inwestycyjnym oraz decyzja inwestycyjna o zawarciu Umowy Inwestycyjnej i grantowej.

Dokapitalizowanie spółki (objęcie udziałów-akcji).

Fundusz Netrix Ventures Bridge Alfa został utworzony w ramach umowy z dnia 21.12.2018 r. pomiędzy Netrix Ventures Sp. z o.o. a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu grantowego POIR.01.03.01-00-0030/17 Projekt pt. „Wsparcie projektów B+R w fazie preseed przez utworzenie funduszu inwestycyjnego „Netrix Ventures”.

Netrix Ventures wspiera PACTT

Niezwykle miło jest nam poinformować, że Netrix Ventures znalazł się w gronie sponsorów zaplanowanej na 8-10 listopada br. XII Ogólnopolskiej Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu

Czytaj więcej »