Fundusze – jak dołączyć do funduszu

Szukasz inwestora?

Prześlij pitch deck w formie prezentacji ppt/pdf.
lubelskie@netrix.ventures
pomorskie@netrix.ventures
alfa@netrix.ventures
Gdy będziemy zainteresowani, odeślemy formularz i model finansowy do wypełnienia

Co oferujemy?

Mentoring

Business Development

Networking

Fundusze UE na rozwój

Jak wybieramy Startupy?

1. Obszerny rynek docelowy

2. Silne IP (własność intelektualna)

3. Technologia tworząca wartość dodaną

4. Trwały i przekonujący model biznesowy

5. Jasna ścieżka wprowadzenia produktu/procesu na rynek

6. Wyraźne okazje dezinwestycyjne

7. Doświadczony zespół projektowy

8. Szanse projektu na pozyskiwanie środków zewnętrznych na dalszy rozwój