Bridge Alfa

Za zarządzanie i obsługę funduszy odpowiada szeroki zespół specjalistów z różnych dziedzin:

Tomasz Małecki

W latach 2013-2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego SA, animator lubelskiego ekosystemu startup, inicjator wielu projektów współpracy biznesu i nauki, współautor modelu INNO-broker, zarządzający funduszem seed INNOVA-Invest. Mentor w programach akceleracji i juror w konkursach startupowych. Zarządzający Platformą Startową Polski wschodniej- CONNECT, propagator metody LEAN STARTUP, inicjatorem i założycielem Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy oraz Lubelskiego Instytutu Designu, ambasador Startup Poland w województwie lubelskim oraz ekspert projektu pt. „IMPACT Connected Car”. Ekspert wiodący i mentor Laboratorium Innowacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

tomasz.malecki@netrix.ventures

Tomasz Małecki

Dyrektor Inwestycyjny Funduszu Netrix Ventures ASI Bridge Alfa

Andrzej Tymecki

Muzyk, kolarz, alpinista. Ekspert w zakresie nowych technologii od przeszło 20 lat związany z branżą ICT. Absolwent Politechniki Lubelskiej na Wydziale Elektrycznym, kierunek Elektrotechnika w zakresie Inżynierskie Zastosowania Informatyki. Pracę magisterską realizował w instytucie INESC w Porto. Ukończył Studia Podyplomowe na kierunku Zarządzanie i Marketing Politechniki Lubelskiej w Lublinie. Doświadczenie zdobył w trakcie pracy na stanowiskach eksperckich i zarządczych m.in. w NETIA, ORANGE, EXATEL oraz organach nadzorczych spółek kapitałowych. Kierownik licznych projektów badawczo-rozwojowych w ramach struktur korporacyjnych (ORANGE LABS, BUYIN), finansowanych ze środków EU (FP7, HORIZON2020) oraz w organizacjach międzynarodowych (CENELEC, IEC). Autor publikacji międzynarodowych z zakresu telekomunikacji. Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 282 ds. Techniki światłowodowej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Od 1998 r. przewodniczy delegacji Polski w międzynarodowych komitetach normalizacyjnych IEC oraz CENELEC. Sponsor jednego z pierwszych projektów Security Operations Center w branży telekomunikacyjnej w Polsce. Działa aktywnie jako przedsiębiorca i inwestor wspierając rozwój innowacyjnych spółek i nowatorskich koncepcji. Pasjonat logiki i filozofii.

andrzej.tymecki@netrix.ventures

Andrzej Tymecki

Ekspert ds. Innowacji i B+R Funduszu Netrix Ventures ASI Bridge Alfa

Hubert Lewiński

Główny Analityk Netrix Ventures – lubelskiego funduszu inwestycyjnego zainteresowanego technologiami z obszarów ICT, Energetyki, Biotechnologii i Medycyny. Od lat związany ze środowiskiem startupowym, zwłaszcza w zakresie tworzenia mechanizmów wsparcia poprzez programy inkubacyjne, akceleratory, czy bezpośrednie wsparcie finansowe. W ostatnich lata pracy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialny za kształt pilotaży ScaleUp oraz Poland Prize. Ukończył Ekonomię na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Prywatnie muzyk, miłośnik nowych technologii i gier komputerowych.

hubert.lewinski@netrix.ventures

Hubert Lewiński

Kierownik projektu & Ekspert ds. ochrony IP i transferu technologii Funduszu Netrix Ventures ASI Bridge Alfa

Tomasz Rymarczyk

Doktor nauk technicznych. Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Netrix S.A. Pracował w wielu przedsiębiorstwach, uczelniach i instytutach (m.in. PGNiG, Politechnika Lubelska, Wolfson Center for Magnetics Technology, firmy z branży ICT), prowadząc badania, opracowując innowacyjne rozwiązania, dostarczając studia wykonalności, przygotowując wdrożenia nowoczesnych technologii oraz kierując wieloma projektami i zespołami badawczo-rozwojowym. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na zagadnieniach z obszaru informatyki, elektroniki, elektrotechniki i inżynierii produkcji, a w szczególności zastosowaniu nieinwazyjnych technik obrazowania, modelowaniu numerycznym, przetwarzaniu i analizie obrazów, tomografii, inżynierii oprogramowania, inżynierii wiedzy, sztucznej inteligencji oraz informatycznych systemów złożonych. Jest autorem ponad 350 publikacji naukowych i artykułów konferencyjnych. Ekspert NCBR, Horizon 2020, PARP, RPO, członek KIS przy Ministerstwie Rozwoju.

tomasz.rymarczyk@netrix.ventures

Tomasz Rymarczyk

Zastępca Kierownika projektu & Ekspert ds. B+R Funduszu Netrix Ventures ASI Bridge Alfa

 

Obszary inwestycyjne Netrix Ventures Bridge Alfa


 

 

 

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

rozwiązania służące rozwojowi takich dziedzin jak:
elektronika, mikrosystemy, sieci, robotyka, przetwarzanie danych i interfejsy człowiek-maszyna

 

Telekomunikacja, fotonika

rozwiązania służące rozwojowi fotowoltaiki,
technologii światłowodowych, optoelektroniki, systemów telekomunikacyjnych

 

Fundusz inwestuje w projekty badawczo-rozwojowe, których celem jest wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej. Kluczowym czynnikiem w wyborze projektów inwestycyjnych jest posiadanie przez projekt silnego i unikalnego IP. Inwestujemy w projekty, które pozytywnie przejdą analizę due dilligence, a ich wyceny będą oscylować wokół wartości 4-5 mln zł.

Netrix Ventures widzi swoją rolę nie tylko w finansowaniu projektów inwestycyjnych, ale również we wspieraniu współpracy między nauką i biznesem, a pomysłodawcami projektów B+R. Fundusz będzie również pełnić rolę ekspercką i mentorską dla projektów w fazie preseed dzięki posiadanemu doświadczeniu i know-how.

Naszym celem jest promocja mechanizmu „market-pull” (ang. market-pull innovations), czyli tworzenia innowacji na podstawie realnego zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek. Przeciwieństwem tego mechanizmu jest mechanizm „technology-push”, który polega na ukierunkowaniu interesujących problemów teoretycznych i technologicznych, dla których poszukiwana jest w dalszej fazie ścieżka komercjalizacji.

Szukasz inwestora?


 

Prześlij pitch deck w formie prezentacji ppt/pdf, na adres bridgealfa@netrix.ventures

Gdy będziemy zainteresowani, odeślemy formularz i model finansowy do wypełnienia

 

Co oferujemy?


 

 

 

Mentoring


 

Business Development


 

Networking


 

Fundusze UE na rozwój


 

 

 

Jak wybieramy Startupy?


 

1. Obszerny rynek docelowy
2. Silne IP (własność intelektualna)
3. Technologia tworząca wartość dodaną
4. Trwały i przekonujący model biznesowy
5. Jasna ścieżka wprowadzenia produktu/procesu na rynek
5. Wyraźne okazje dezinwestycyjne
7. Doświadczony zespół projektowy
8. Szanse projektu na pozyskiwanie środków zewnętrznych na dalszy rozwój

Proces inwestycyjny


 

Szczegółowa analiza projektu (m.in. opracowanie dokumentacji biznesowej, mid-term selekcja).

Przeprowadzenie due diligence (finansowego, technologicznego i prawnego) oraz propozycja umowy inwestycyjnej (Term Sheet).

Prezentacja przed Komitetem Inwestycyjnym oraz decyzja inwestycyjna o zawarciu Umowy Inwestycyjnej i grantowej.

Dokapitalizowanie spółki (objęcie udziałów-akcji).

 

 

 

 

 

Fundusz Netrix Ventures Bridge Alfa został utworzony w ramach umowy z dnia 21.12.2018 r. pomiędzy Netrix Ventures Sp. z o.o. a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu grantowego POIR.01.03.01-00-0030/17 Projekt pt. „Wsparcie projektów B+R w fazie preseed przez utworzenie funduszu inwestycyjnego „Netrix Ventures”.