Spółka portfelowa

Visual Tech-Lab sp. z o.o.

Visual Tech-Lab sp. z o.o. zamierza opracować i wprowadzić na rynek pierwszy na świecie nieinwazyjny system pomiaru gęstości tkanki kostnej w obrębie szczęki i żuchwy. Poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu pomiaru gęstości tkanki kostnej w obrębie szczęki i żuchwy Spółka wprowadzi rewolucję w ocenie stanu kości dokonywaną przez lekarzy implantologów w procesie przygotowania zabiegu wszczepienia implantu. Stosowane obecnie w stomatologii w procesie przygotowania zabiegu wszczepienia implantu metody oceny stanu gęstości kości nie umożliwiają jej dokładnej i jednoznacznej oceny, pozwalającej na jednoznacznie prawidłowe wybranie właściwego typu implantu przez lekarza. Dotychczasowe rozwiązania bazują wyłącznie na radiologicznej ocenie zdjęcia pantomograficznego i wyników badania z tzw. stożkowej tomografii komputerowej. Narzędzie Visual Tech-Lab to autorski wzornik gęstości, którym prześwietlał będzie pacjenta oraz platforma chmurowa służąca do analizy, obliczeń i odczytu danych pacjenta ze zdjęcia tomograficznego wykonanego z wzornikiem. Analiza porównawcza wyników będzie realizowana z wykorzystaniem własnego oprogramowania i algorytmów.  Pacjent skanowany będzie  opracowanym przez Spółkę wzornikiem gęstości z wykorzystaniem  standardowego stomatologicznego tomografu komputerowego.