Spółka portfelowa

TUSSIS sp. z o.o.

Celem powstania Spółki jest wprowadzenie na rynek systemu CoughAPP,  służącego identyfikacji kaszlu oraz zbieraniu i analizowaniu danych o jego częstości (aspekt „kiedy”) pozwoli na ocenę jakościową i ilościową wydzielanego kaszlu.  Realizacja projektu obejmie prace B+R w zakresie rozwoju mechanizmów SI pozwalających na analizę jakościową incydentów kaszlu, rozwoju platformy serwerowej (backendu) niezbędnej do analizy i przetwarzania danych, rozbudowy komponentu reprezentacji danych pod kątem reprezentacji jakościowej (aplikacja WEB), rozbudowy platformy WEB dla lekarza i pacjenta w kontekście gromadzenia większej liczby informacji i danych o pacjencie.  Zrealizowane prace umożliwią w przyszłości na budowę szerszej perspektywy analitycznej jednostek chorobowych.