Spółka portfelowa

TNIP sp. z o.o.

TNIP sp. z o.o.  – Spółka w ramach projektu grantowego zamierza opracować i wytworzyć innowacyjne narzędzie inspekcyjne w postaci mikrorobota,  pozwalającego na dokonywanie inspekcji nawet w bardzo wąskich przestrzeniach.  Produkt będący przedmiotem projektu będzie umożliwiał wykonanie usługi inspekcyjnej w trudnych warunkach pracy, w tym w szczególności w ograniczonej przestrzeni, w atmosferze wybuchowej metanu, oparów paliw, gazów czy pyłu węglowego lub też w atmosferze o podwyższonym poziomie wilgotności. Zastosowanie mikrorobota umożliwi bezinwazyjne pozyskiwanie danych i wiedzy nt. stanu infrastruktury technicznej, awarii czy zagrożeń, z minimalną ingerencją człowieka.