Spółka portfelowa

Sunmetric

Sunmetric  to narzędzie automatyzujące proces badań potencjału słonecznego, wykorzystujące sztuczną inteligencję do analizy i przetwarzania danych o gruntach i dachach w celu oszacowania uzasadnienia ekonomicznego budowy farmy fotowoltaicznej lub inwestycji w mikroinstalacje.