Spółka portfelowa

SORT GLASS

Spółka Sort Glass Sp. z o. o. skupia się na budowie energooszczędnej instalacji technologicznej służącej do uzdatniania szkła płaskiego oraz szkła samochodowego. Finalny produkt będzie się odznaczał znacząco wyższym, w stosunku do istniejących obecnie instalacji, poziomem odzysku stłuczki szklanej, która nadaje się do powtórnego przetworzenia w hutach szkła. Planowana do budowy linia technologiczna bazować będzie na urządzeniach najnowszej generacji, które gwarantują produkcję wyrobów o najwyższych parametrach jakościowych, przy bardzo wysokim stopniu efektywności procesu produkcyjnego, m.in. z uwagi na pełne zautomatyzowanie procesu sortowania stłuczki szklanej.