Spółka portfelowa

Smartloop sp. z o.o.

Projekt Smartloop sp. z o.o. zakłada wprowadzenie na rynek rozwiązania w postaci SmartLoop – pętli elektrycznej do robotów koszących. Produkt składa się z dwóch elementów – modułu montowanego przy obudowie kosiarki wyposażonego w panel fotowoltaiczny i akumulator zapewniający prawidłową pracę w dzień i w nocy, wyposażony w nadajnik Bluetooth, który pełni funkcję beacona – wysyła sygnał do aktywowania pętli wyznaczający granice koszenia. Urządzenie pełni również funkcję odstraszacza szkodników – generuje sygnał o niskiej częstotliwości odstraszający zwierzęta. Drugim elementem urządzenia SmartLoop jest moduł zintegrowany z pętlą – przewodem dookoła terenu wyłączonego
z koszenia. Jest wyposażony w panel fotowoltaiczny w celu zapewnienia niezakłóconej pracy w nocy – moduł ten skanuje otoczenie, a w oparciu o siłę sygnału przeprowadzana jest weryfikacja, czy konieczne jest aktywowanie pętli, która ogranicza działanie kosiarki. Fakultatywną funkcją jest pomiar wilgotności gleby.