Spółka portfelowa

SMART FEED

Smart Feed jest dostawcą oprogramowania, które ma na celu wsparcie ferm wysokotowarowych oraz rolników w zakresie optymalizacji programu żywienia zwierząt. Łatwy i intuicyjny w obsłudze system pozwoli na samodzielną analizę i przygotowanie optymalnego zestawu pasz dla zwierząt przez użytkownika systemu. Dodatkowymi funkcjami jest np. możliwość prowadzenia monitoringu i analizy kosztów żywienia w ramach stada i oceny wydajności produkcyjnej zwierząt.