Spółka portfelowa

RecoFill Sp. Z O.O.

Spółka planuje wprowadzić na rynek innowacyjny produkt w postaci urządzenia do przetwarzania tworzyw sztucznych w celu dalszego wykorzystania i produkcji przy zastosowaniu druku 3D. Nowe urządzenie RecoFill przeznaczone będzie do rozdrabniania odpadów pochodzących z tworzyw sztucznych, w tym resztek filamentów oraz ich odpadów produkcyjnych. Celem prac B+R jest opracowanie produktu, którego zastosowanie wpłynie na  zmniejszenie ilości odpadów  poprodukcyjnych dzięki zapewnieniu możliwości ich ponownego wykorzystania oraz ograniczenie kosztów recyklingu.