Spółka portfelowa

Reacly sp. z o.o.

Spółka w ramach projektu grantowego planuje opracowanie nowej metody zarządzania projektem budowlanym, o wysokim stopniu skomplikowania, w oparciu o technologię Internetu Rzeczy (Internet of Things) oraz  algorytmy bazujące na metodzie CCPM (Critical Chain Project management) pozwalające na dynamiczne reharmonogramowanie projektu budowlanego. W efekcie realizacji projektu B+R powstanie platforma informatyczno-sprzętowa o kluczowej funkcjonalności w postaci akwizycji danych z przynajmniej 10 punktów dostępowych rozmieszczonych w obszarze terenu realizacji o rozległości przynajmniej 1 ha, przekazywanych do aplikacji z opóźnieniem nie większym niż 5s, pozwalającym na dynamiczne reharmonogramowanie w czasie rzeczywistym.