Spółka portfelowa

ProductSupply.AI

Spółka ProductSupply.AI powstała w 2023 roku w Gdańsku celem opracowania i wdrożenia na rynek systemu do optymalizacji procesu logistycznego, zaopatrzeniowo-produkcyjnego, w tym łańcucha dostaw PSUPPLY.AI. Produkt będzie miał możliwość współpracy z systemami zewnętrznymi. Rozwiązanie będzie wykorzystywać algorytmy do monitoringu procesów związanych z logistyką i wizualizacją etapów życia produktu. System umożliwi zarządzanie strukturą firmy w zakresie procesów logistycznych i produkcyjnych z możliwością śledzenia produktu w drodze do magazynu końcowego. Rozwiązanie pozwoli na śledzenie kluczowych procesów w firmie produkcyjnej wraz z kontrolą jakości oraz zapewni współpracę z systemami zewnętrznymi. Platforma stanowi odpowiedź na potrzeby klientów, w szczególności optymalizację kosztową, co gwarantuje powodzenie biznesowe inwestycji.