Spółka portfelowa

POWER CUBE sp. z o.o.

Przedmiotem realizacji projektu jest stworzenie stacji ładowania o mocy 150 – 160kW DC wraz z oprogramowaniem Power Cube, z przeznaczeniem dla pojazdów elektrycznych.

Proponowane rozwiązanie dzięki zaimplementowanej budowie modułowej umożliwi dobór odpowiedniej mocy ładowania w zależności od warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Stacja zintegrowana będzie z magazynem energii, który zapewni jej funkcjonowanie w obszarze, w którym nie dopuszcza się podłączenia klasycznej stacji ładowania do sieci energetycznej. Rozwiązanie będzie zarówno stacjonarną stacją ładowania jak również czymś w rodzaju „cysterny elektrycznej”, umożliwiającej wykonanie zlecenia dostarczenia energii w wyznaczone miejsce postoju pojazdu elektrycznego. Stacja umożliwi podłączenie do istniejącej sieci energetycznej i zapewnia ładowanie zintegrowanego magazynu energii.