Spółka portfelowa

Polskie Kasy Wirtualne PSA

Prosta spółka akcyjna Polskie Kasy Wirtualne  (PKW PSA) tworzy wirtualne kasy fiskalne, które podlegają homologacji Głównego Urzędu Miar. Spełniają one warunki techniczne określone w rozporządzeniach Ministerstwa Finansów i mogą być stosowane do rejestracji sprzedaży oferując zdecydowanie większe możliwości od tradycyjnych kas fiskalnych.

PKW PSA dostarcza całe środowisko pracy łącznie z dedykowanymi urządzeniem i systemem operacyjnym.