Spółka portfelowa

NVM Innovation sp. z o.o.

Celem projektu Spółki portfelowej NVM Innovation jest dostarczenie wysokiej jakości internetowej platformy komunikacji klienta z opiekunem, w ramach realizacji zawartych umów, w branży inwestycyjnej. Rozwiązanie Clear-Invest jest przeznaczone przede wszystkim dla klienta indywidualnego, posiadającego podpisaną z administratorem systemu umowę. Głównym celem systemu jest przedstawienie w przejrzystej i przyjaznej formie posiadanych przez klienta aktywów oraz umożliwienie mu realizacji podstawowych operacji na rachunkach finansowych i zlecania różnego rodzaju dyspozycji. System ma też pełnić rolę swoistej hurtowni danych, pozyskanych z systemów zewnętrznych, które są przetwarzane oraz  prezentowane jako dane zagregowane.