Spółka portfelowa

MO2S PSA

Przedmiotem założenia spółki jest opracowanie i wdrożenie na rynek systemu monitorowania i biomechanicznej oceny dynamiki ruchu człowieka. System monitorowania i biomechanicznej oceny dynamiki ruchu człowieka stanowi unikalne rozwiązanie pozwalające w sposób bezinwazyjny oraz niewymagający stosowania jakichkolwiek elementów ingerujących w użytkownika, monitorować, rejestrować oraz analizować dynamikę ruchu. Projektowany system znajdzie zastosowanie w siłowniach, klubach sportowych dla osób chcących sprawdzić poprawność wykonywania ćwiczeń oraz w procesach rehabilitacji po urazach narządów ruchu oraz w diagnostyce degradacji mechanizmów ruchowych człowieka.