Spółka portfelowa

MEDEOS Sp. z o.o.

Firma MEDEOS Sp. z o.o. tworzy system archiwizacji i przetwarzania danych medycznych w chmurze obliczeniowej w oparciu o architekturę SaaS. Rozwiązanie umożliwi redukcję ryzyka utraty dokumentacji medycznej oraz zmniejszenie ryzyka prawnego związanego z poprawnością i spójnością takiej dokumentacji. Szczególnie w przypadku polskiego rynku wpisuje się to w wymagania prawne dla świadczeniodawców medycznych do prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w postaci elektronicznej zgodnie z wytycznymi integracji Platformy “P1″ CSIOZ.

Dzięki otwartości na integracje przez różne API, możliwe będzie zastosowanie rozwiązania przez producentów systemów HIS do prowadzenia placówek medycznych, redukując u producentów oprogramowania medycznego ryzyko niezgodności z prawem oprogramowania do zarządzania placówką medyczną, wprowadzając pełną agregację kluczowych informacji medycznych i składowania danych medycznych w podpisanych, wiarygodnych i integralnych dokumentach elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnej z HL7 CDA.