Spółka portfelowa

K&W Expert Innovation sp. z o.o.

K&W Expert Innovation sp. z o.o.  – Spółka w ramach projektu grantowego planuje wytworzenie nowej technologii w postaci  systemu sterowania adsorberem ze złożem naturalnym do neutralizacji par związków organicznych. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego adsorbera wraz z układem regulacji automatycznej procesu adsorpcji styrenu i formaldehydu, umożliwiającego adsorpcję par styrenu oraz umożliwiającej dalsze wykorzystanie  adsorbentu bentonitowego wraz z zaadsorbowanym w procesie oczyszczania związkiem organicznym. Prowadzone prace badawczo-rozwojowe wpłyną na potencjał rozwojowy Spółki oraz wzmocnią jej pozycję w branży produkcji i sprzedaży systemów filtracji zanieczyszczeń przemysłowych.