Spółka portfelowa

IGOLOGIC

#fintech #antifraud

Igologic to spółka, która wyposaży instytucje finansowe w narzędzie do identyfikacji i przeciwdziałania zjawisku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dzięki standaryzacji i automatyzacji procesu Know Your Customer Igologic pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo transakcji finansowych w całym sektorze finansowym.