Spółka portfelowa

HunterCRM PSA

Przedmiotem projektu HunterCRM PSA jest  wprowadzenie na rynek aplikacji typu CRM opartej o mechanizmy zaangażowania użytkowników i grywalizacji. Platforma HunterCRM to CRM typu sprzedażowego, umożliwiający śledzenie realizacji sprzedaży oraz analizę jej wydajności. HunterCRM udostępnia wszystkie funkcje niezbędne do zarządzania i  priorytetyzacji w zakresie szans sprzedaży oraz śledzenia wyników szans i zarządzania przychodami z lejka sprzedaży. Aplikacja daje możliwość zdobywania nowych klientów, przesyłanych bezpośrednio do swoich lejków sprzedaży, dzięki konfigurowalnym formularzom kontaktowym. Dodatkowo implementuje najnowsze wyniki badań dotyczących zaangażowania i motywacji pracowników poprzez grywalizację i umożliwia śledzenie i zarządzanie zaangażowaniem pracowników oraz wyznaczanie im celów przez dyrektorów sprzedaży.