Spółka portfelowa

HTE

Projekt polega na stworzeniu inteligentnego systemu do badania oraz wspomagania stanu emocjonalnego osób z chorobami przewlekłymi lub w trakcie rehabilitacji. System będzie wykorzystywał algorytmy analizy obrazu, przetwarzania i rozumienia języka naturalnego (NLP/NLU), moduł osobistego asystenta, który będzie wspierał użytkownika w codziennych zadaniach związanych z rehabilitacją i diagnostyką. Główne funkcjonalności to analiza emocji poprzez analizę obrazu – system będzie wykorzystywał techniki wizji komputerowej, aby określić stan emocjonalny użytkownika w trakcie wykonywania określonych zadań, przetwarzanie języka naturalnego (NLP/NLU) – wykorzystując algorytmy NLP/NLU, analiza i rozumienie tekstów oraz mowy i innych informacji wprowadzanych przez użytkownika, analiza i rozumienie kontekstu i znaczenia wprowadzanych danych, co umożliwi generowanie spersonalizowanych rekomendacji, porad czy też raportów,  Moduł osobistego asystenta oraz Moduł analityczny.