Spółka portfelowa

HEALTY SZOP PSA

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu SZOP do monitoringu i wsparcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, który będzie dostępny jako aplikacja internetowa. Wykorzystując wybrane testy psychologiczne diagnozujące funkcje poznawcze i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne system będzie w stanie oceniać dziecko pod kątem typowych dla danego przedziału wiekowego deficytów psychiczno-rozwojowych (głównie spektrum autyzmu, ADHD, dysgrafia, dyskalkulia). Na podstawie pozyskanych informacji system (i) oceni poziom zaawansowania istniejących u dziecka deficytów (w przypadku zaburzeń lekkich), (ii) zaleci udanie się do specjalisty w celu wykonania zaawansowanych testów. W przypadku zaburzeń lekkich, aplikacja zaproponuje zindywidualizowany plan edukacyjno-rozwojowy zorientowany zmniejszanie problemów występujących u dzieci. Projekt obejmuje opracowanie trzech kluczowych modułów: Modułu Diagnostycznego, Modułu Analitycznego oraz Modułu Wsparcia Rozwoju.