Spółka portfelowa

Gemini Sp. z o.o.

Spółka Gemini odpowiadając na problem braku narzędzi oferujących prognozowanie kondycji urządzeń, przy jednoczesnym prowadzeniu monitoringu kluczowych komponentów, jako źródła danych pozwalających precyzyjnie określić rzeczywisty i prognozowany stan urządzeń,   rozpoczęła realizację projektu B+R, którego  efektem będzie system  pozwalający na monitorowanie stanu wybranych podzespołów i agregatów różnego typu urządzeń.  Wykorzystanie wypracowanych algorytmów  umożliwi predykcję awarii, co ograniczy ryzyko awarii urządzeń i związanych z tym przestojów.