Spółka portfelowa

Ekobilet Sp. z o.o.

Ekobilet SA to przedsięwzięcie, które ma na celu wprowadzenie na rynek usługi umożliwiającej organizatorom wydarzeń dynamiczne kształtowanie cen biletów na wydarzenia w oparciu o zaawansowane technologie z zakresu Data Science, Sztucznej Inteligencji i algorytmizacji procesów. Rozwiązanie, dostępne w formule elastycznej przez sieć, pozwala organizatorowi wydarzenia posiadać w czasie rzeczywistym większą kontrolę nad ceną oferowanych biletów i wspiera go w dostosowywaniu tej ceny w kontekście popytu, czy innych warunków, aby zmaksymalizować korzyść ekonomiczną z danego wydarzenia.