Spółka portfelowa

E-uprawy

E-uprawy to projekt polegający na stworzeniu aplikacji webowej  e-uprawy  prowadzącej do  rekomendacji optymalnej strategii rolnictwa zrównoważonego i precyzyjnego, w tym przede wszystkim zmniejszenia ilości wykorzystania środków wspomagania roślin oraz zmniejszenia niepotrzebnej wycinki drzew.   Aplikacja ma umożliwić plantatorom pozyskiwanie analizy żywotności ich upraw oraz proponowanych środków zaradczych, które doprowadzą do maksymalizacji plonów oraz minimalizacji strat.  Zastosowanie algorytmów SI umożliwi optymalizację upraw rolnych, leśnych i owocowych.  Spółka planuje wprowadzenie na rynek innowacyjnej e-usługi obejmującej kompleksową analizę jakości upraw, ocenę upraw oraz opracowanie środków zaradczych.