Spółka portfelowa

DJANGO WIZARDS

Django Wizards projektuje usługi okołomedyczne w oparciu o nowe technologie i duże zbiory danych. Poprzez gromadzenie i analizę danych spółka tworzy usługi wspierające prozdrowotne postawy i zachowania człowieka, dzięki czemu zwiększa jakość produktów i usług medycznych, skraca czas powrotu do zdrowia, co w efekcie powoduje lepszą dostępność do służby zdrowia i obniża jej koszt dla społeczeństwa.