Spółka portfelowa

DATAHALL sp. z o.o.

Spółka uzyskała wsparcie na realizację projektu „Perform – narzędzie do optymalizacji procesów magazynowych”.  Narzędzie informatyczne Perform będące de facto aplikacją webową,  dzięki wykorzystaniu rozwijanych w toku prac algorytmów uczenia maszynowego i mechanizmów grywalizacji zaspokoi potrzeby kadry kierowniczej

magazynów i pomoże w osiągnięciu jak najlepszych rezultatów (zoptymalizowania) pracy każdej ze zmian.  Rozwiązanie umożliwi optymalizację wykorzystania danego pracownika na danym odcinku procesu. Dzięki połączeniu po API z systemami WMS będzie można pobierać dane dotyczące wydajności np. względem liczby pakowanych paczek, zbieranych czy rozkładanych towarów.  Całość opierać się będzie na algorytmach ML, które analizować będą działania danego pracownika oraz

systemowi grywalizacji, który pełnił będzie funkcje motywacyjne oraz scoringowe.