Spółka portfelowa

AMLSEC

#fintech #antifraud #AI

AMLSec to spółka rozwijająca narzędzie dla instytucji finansowych pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa transakcji finansowych. Głównym zadaniem tego narzędzia jest monitoring i tworzenie wzorców zachowań klientów banku w celu monitoringu i flagowania transakcji podejrzanych o finansowanie terroryzmu, pranie pieniędzy, czy wyłudzanie kredytów.