Spółka portfelowa

AI Safety Solutions

AI Safety Solutions odpowiada na zapotrzebowanie branży produkcyjnej, podnosząc bezpieczeństwo organizacji dzięki autorskiemu systemowi analizy obrazu zarejestrowanego przez kamery przemysłowe CCTV. System analizuje obraz pochodzący z nagrań wideo, rozpoznając i monitorując przestrzeganie przez pracowników norm bezpieczeństwa w środowisku pracy, m.in. zachowywania dystansu, korzystania z odzieży ochronnej itp. Pozwala to na szybkie i skuteczne wprowadzanie oraz egzekwowanie czynników zwiększających poziom ochrony na terenie objętym monitoringiem.