Spółka portfelowa

ABC SOFT

ABC soft Sp. z o. o. to spółka zajmująca się opracowaniem aplikacji dedykowanej instytucjom płatniczym, która wspomaga ich działalność biznesową. Usługa kierowana do kantorów internetowych, instytucji płatniczych itp. Tworzona aplikacja będzie zawierać 5 głównych funkcjonalności:

• Rejestracja i weryfikacja AML klientów instytucji finansowych oraz system blokad profilu klienta

• Wprowadzenie dotykowego interfejsu obsługi serwisu instytucji płatniczej

• Automatyczne i inteligentne wielokryterialne określanie kursu wymiany dla klienta

• Udostępnienie informacji zewnętrznym brokerom instytucji finansowej

• Integracja serwisów banku i instytucji finansowej