Spółka portfelowa

IKZ MED. PSA

Realizacja projektu Spółki IKZ MED polega na opracowaniu i wprowadzeniu na rynek aplikacji
pn. Inteligentna Książeczka Zdrowia.  System składa się z dwóch aplikacji i modułu sztucznej inteligencji do wspomagania dalszej obróbki i interpretacji danych medycznych. Aplikacja pacjenta, której zadaniem jest gromadzenie dokumentacji od strony pacjenta. Wtyczka do aplikacji i systemów dla lekarzy – moduł  skierowany do lekarzy pracujących w przychodni, prywatnych praktykach i publicznych szpitalach. Podstawowym założeniem jest łatwiejszy dostęp do dokumentacji pacjenta, ułatwienie procesu diagnozowania oraz automatyzację procesu kontroli przebiegu terapii.  Moduły systemu będą wspierane przez moduł sztucznej inteligencji. Do nauki silnika dane będą generowane podczas działania i funkcjonowania systemu. Użytkownicy z jednej i drugiej strony będą dostarczali modelowych danych, dzięki czemu system z czasem będzie coraz bardziej precyzyjny i będzie umożliwiał oferowanie nowych funkcjonalności.