Aktualności

Netrix Ventures podsumowanie roku 2023

Netrix Ventures: podsumowanie roku 2023. Rozmowa z Łukaszem Gołąbkiem

Netrix Ventures funkcjonuje na rynku od 2017 roku. To fundusz skupiony przede wszystkim na inwestycjach wczesnej fazy. Spółka inwestuje w startupy, produkty, pomysły czy usługi zarówno finansowo, jak i poprzez strategiczne wsparcie doradcze. W roku 2023 zamknięto cztery fundusze, więc jest to dobry moment na podsumowanie. Rozmawiamy Łukaszek Gołąbkiem, Wiceprezesem Zarządu w Netrix Ventures.

Jak wygląda Netrix Ventures w liczbach? Ile było wejść kapitałowych oraz inwestycji i na jakie kwoty?

Łukasz Gołąbek: W ramach funduszy zamkniętych w 2023 roku w regionach lubelskim i pomorskim zrealizowaliśmy 48 inwestycji na łączną kwotę ponad 108 mln zł. W funduszach pomorskich było to 16 inwestycji na łączną kwotę ponad 60 mln zł .W lubelskich funduszach, czyli IT/ENERGO miało miejsce 20 inwestycji na łączną kwotę 30 mln złotych i Med./Bio 12 inwestycji na łączną kwotę 18 mln złotych.

Wokół jakich branży koncentrowały się zeszłoroczne inwestycje?

ŁG: Fundusze lubelskie to fundusze branżowe. W funduszach IT/Energo koncentrowaliśmy się na gałęziach inwestycyjnych takich jak energetyka niskoemisyjna, informatyka czy automatyka. W funduszach Med/BioTech były to głównie biogospodarka, medycyna i zdrowie. W naszym regionie kładliśmy nacisk na innowacyjność projektu, obszerny rynek docelowy oraz jasną ścieżkę wprowadzenia produktu na rynek.

A jak było w przypadku Funduszy: Pomorski I/Pomorski II?

ŁG: W województwie pomorskim skupiliśmy się na technologiachekoefektywnych, technologiach medycznych oraz ICT. Tu konieczny był silny komponent B+R. Spółka portfelowa musiała wykazać się również oraz współpraca z instytucjami naukowymi.

W jakiej fazie rozwoju powinien być dofinansowany podmiot?

ŁG: Generalnie wszystkie fundusze to fundusze seed’owe, czyli skierowane do inwestycji na wczesnym rozwoju. We wspomnianych funduszach Pomorskich (I i II), podmiot musiał mieć zaplecze do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych. Lubelskie fundusze kierowaliśmy zarówno do innowacyjnych pomysłów w fazie koncepcji jak i do spółek, które wchodziły w fazę jego komercjalizacji…

I znów wracamy do liczb. Do jakiej kwoty były udzielane wejścia kapitałowe?

ŁG: Tu mamy znaczą różnicę w wielkości wejść inwestycyjnych w pojedyńczą spółkę Wynika ona z założeń funduszy ustalonych w regionach. W lubelskich funduszach maksymalną kwotę jaką mogliśmy zainwestować było to 1,5 mln zł . W pomorskich ticket inwestycyjny wynosił już znacznie więcej, wówimy o kwocie nawet do 5 mln. złotych przy średniej inwestycji wynoszącej około 3,5 mln zł.  

Jakie projekty odniosły największy sukces?

ŁG: Możemy wymienić m.in. Demox, Digital Clinic Software, Lymecheck, eGabinet. Pierwsza wymieniona spółka to marka, która opracowała testy do wykrywania roztoczy na powiekach pacjentów. To prosty, bezinwazyjny test, który w czasie rzeczywistym potwierdzi lub wykluczy obecność nużeńca na powiece oka pacjenta. Ale to nie wszystko, warto wymienić również Digital Clinic Software, którzy posługują się systemem służącym do zarządzania danymi oraz analityki i statystyki w procesie badań klinicznych. Spółka ta realizuje projekt STRONG-AYA we współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii, Państwowym Instytutem Badawczym oraz CliniNote sp.z.o.o. Inna spółka portfelowa to na przykład: Lymecheck, która opracowała test diagnostyczny do wykrywania zakażenia bakteriami z gatunku Borrelia burgdorferi. Mobilny, ultraczuły test na podstawie biosensora umożliwi diagnostykę boreliozy z próbek moczu. Biosensor będzie znacząco usprawniał obecną diagnostykę oraz będzie przeznaczony do użytku bezpośrednio przez specjalistę w gabinecie w postaci urządzenia PoC.

W nowym roku usłyszeliśmy świetne wieści odnośnie innej spółki portfelowej, eGabinet…

ŁG: Nasza spółka portfelowa eGabinet pozyskała 2,4 miliona złotych m.in na rozszerzenie funkcjonalności platformy o takie usługi jak moduł finansowo-księgowy oraz przygotowania do ekspansji zagranicznej. Byliśmy pierwszym inwestorem tej spółki. W 2020 roku, dzięki naszemu kapitałowi stworzono platformę, którą wprowadzono na rynek i pozyskano klientów. Od tego czasu startup podwoił liczbę swoich klientów.

Jak wyglądają procedury wejścia kapitałowego?

ŁG: Na ten proces składa się kilka kluczowych elementów, trwa to ok. od dwóch do sześciu miesięcy. Zaczynamy od szczegółowej analizy projektu (tj. opracowanie dokumentacji biznesowej, mid-term selekcja). Następnie przeprowadzamy tzw. due diligence, sprawdzamy daną spółkę pod kątem finansowym, technologicznym czy prawnym. Tym sposobem minimalizujemy ryzyko. Potem podejmujemy decyzję inwestycyjną o zawarciu umowy inwestycyjnej. Na koniec dokapitalizujemy spółkę i obejmujemy udziały-akcje.

Mając tez na uwadze ze inwestorem funduszy jest inwestor prywatny i do czynienia mamy ze środkami publicznymi, proces ten obiejmował również dodatkowo przygotowanie dokumentacji dla inwestora publicznego oraz jego „akceptację”.

A jak wyglądała współpraca z jednostkami naukowymi w 2023 r.?

ŁG: W grudniu 2023 roku zakończył się projekt „REINITIALISE – Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia” finansowany z programu Horyzont 2020, w konkursie „Twinning”. Projekt ten realizowano we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem w Maceracie i Eurocentro Srl we Włoszech oraz Uniwersytetem KU Leuven w Belgii, który należy do 50 najlepszych uniwersytetów na świecie i 20 najlepszych uniwersytetów w Europie. Celem projektu było wzmocnienie doskonałości naukowej oraz potencjału innowacyjnego w projektowaniu oraz wykorzystaniu technologii cyfrowych w sektorze ochrony zdrowia, w sposób, który jest zgodny z zasadami etycznymi. W projekcie tym pełniłem funkcję członka Rady Innowacji.

Ale to nie wszystko, wspieraliście również uczelnie w ramach stałej współpracy w zakresie komercjalizacji badań w ramach projektu Inkubator 4.0…

W ramach cyklu projektów pod szyldem „Inkubator Innowacyjności” spółka Netrix wspierała lubelskie uczelnie (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytet Medyczny) w zakresie merytorycznym. Było to związane w szczególności z wyborem i selekcją pomysłów biznesowych objętych wsparciem. Pełniłem funkcję członka Rady Inwestycyjnej. Jej rolą było wspieranie procesu komercjalizacji oraz ocena Wniosków o objęcie wsparciem przedwdrożeniowym, które zgłaszali pracownicy nauki obu uczelni.

Jakie były cele programu Inkubatora Innowacyjności 4.0?

ŁG: Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 było wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Netrix współpracuje również z Porozumieniem Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Czym jest to porozumienie i jaką rolę pełni w tej kooperacji Netrix?   

ŁG: Jest to dobrowolne zrzeszenie przedstawicieli z jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej polskich uczelni, instytutów badawczych oraz Państwowej Akademii Naukowej. Porozumienie ma charakter ogólnopolski, obecnie liczy 87 członków. PACTT współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym ze spółkami z grupy Netrix. Bierzemy cykliczny udział w konferencjach PACTT w charakterze prelegentów i ekspertów.

Specjaliści Netrix służą też wsparciem członkom Porozumienia Spółek Celowych…

ŁG: PSC to forum współpracy 34 uczelnianych spółek celowych z całego kraju, powołanych dla komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych w uczelniach i instytutach badawczych oraz realizowania badań zleconych przez przedsiębiorstwa. Spółki celowe uczelni i instytutów badawczych to wehikuły wspierające tworzenie spółek typu spin-off, w których obejmują udziały w imieniu uczelni. PSC współpracują z inwestorami, aniołami biznesu oraz innowacyjnymi podmiotami, gotowymi wdrażać technologie naukowe.

Netrix S.A. i Netrix Netures byli partnerami biznesowymi w projekcie Connect Poland Prize. Co należało do waszych zadań?

ŁG: Naszym zadaniem było wparcie procesu rozwoju innowacyjnych, nieskomercjalizowanych dotychczas na terenie Polski rozwiązań, a także ich walidacji. Partnerzy Biznesowi byli zaangażowani w cały proces akceleracji, począwszy od działań rekrutacyjnych, poprzez fazę soft-landingu i rozwoju, po właściwą akcelerację i post akcelerację, a także włączeni w działania eksperckie i promocyjne. Operatorem programu był Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. (LPNT), działający na rzecz rozwoju gospodarczego oraz innowacyjności Lubelszczyzny. Connect Poland Prize to program akceleracyjny, który ma na celu wsparcie zagranicznych start-upów do rozwijania swojej działalności w Polsce. Dzięki współpracy z Partnerami Biznesowymi powstało 54 nowych spółek typu startup. Których założyciele pochodzili spoza Polski. Wartość projektu to: 9 996 815 zł.

Nowy rok stoi pod znakiem szóstego funduszu kapitałowego, na czym będzie polegał? Jakie obejmuje sektory?

ŁG: Aktualnie szukamy inwestorów do nowego, szóstego funduszu NetrixVC Starter w sektorach takich jak:  Industry 4.0, Industrial IoT czy MedTech. Nasz fundusz będzie skierowany na rozwój nowych technologii czy rozwiązań, które umożliwią zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki, dostarczenie finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zwłaszcza tych spółek, które są przed pierwszą komercyjną sprzedażą, które wdrażają lub mają zamiar wdrożyć innowacyjne rozwiązania – produkty, usługi, procesy czy działania organizacyjne i marketingowe.

Wygląda na to, że rok 2023 był bardzo dynamiczny…

ŁG: To był najbardziej intensywny rok działania Netrix VC. Jak wspomniałem, zamknęliśmy na jego przestrzeni wszystkie cztery fundusze regionalne, udało się dopiąć wszystkie inwestycje, choć była to walka do samego końca! A to nam pokazało ze jesteśmy mocnym i zaangażowanym zespołem. 

Gratulujemy kolejnego udanego roku, trzymamy kciuki za dalsze powodzenie i dziękujemy za rozmowę.

ŁG: Dziękuję, jesteśmy gotowi podjąć rękawice, żeby ten rok był równie wytężony i pełen wyzwań.

Udostępnij