Aktualności

NVC inwestuje w Motionsafe

29 grudnia br.  Fundusz Netrix Ventures w ramach realizacji projektu Bridge Alfa za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podpisał umowę inwestycyjną oraz umowę powierzenia grantu z Motionsafe.

Celem projektu jest opracowanie i zaoferowanie na rynku Analizatora Świateł, który będzie nowoczesną i skuteczną odpowiedzią na potrzebę szybkiego, precyzyjnego, wszechstronnego i obiektywnego badania świateł. Analizator będzie pozwalał – w odróżnieniu od obecnie stosowanych przyrządów – na dokładne i szczegółowe pomiary i ocenę całej wiązki świetlnej (bryły fotometrycznej) reflektorów zainstalowanych na pojeździe. Poza podstawowym pakietem badań pozwoli na szczegółową identyfikację wady świateł (źródło światła, reflektor, ustawienie) i jej skuteczne usunięcie. Celem końcowym projektu jest produkcja i sprzedaż Analizatora Świateł wszystkim odbiorcom, którzy wykonują (mogą lub powinni wykonywać) badania reflektorów samochodowych. Konstrukcja i sposób działania Analizatora Świateł będzie wykorzystywać komputerowe przetwarzanie obrazów fotometrycznych, zarejestrowanych za pomocą przetwornika obrazu, przy wykorzystaniu algorytmów służących do wyekstrahowania i oceny kluczowych wyznaczników jakości wiązki świetlnej reflektora. Udostępnienie służbom kontroli drogowej wersji urządzenia do badań w warunkach drogowych pozwoli na efektywne kontrolowanie stanu świateł i spowoduje zwiększenie dbałości o światła przez właścicieli pojazdów i serwisy. W efekcie zostanie zrealizowany cel społeczny polegający na znaczącym zmniejszeniu ryzyka i liczby wypadków drogowych po zapadnięciu zmierzchu, które obecnie jest bardzo wysokie. (służący następnie do analizy Lean Management i usprawniania organizacji pracy).

Udostępnij