Aktualności

WEJŚCIE KAPITAŁOWE „AI SAFETY SOLUTIONS”


8 grudnia br.  Fundusz Netrix Ventures w ramach realizacji projektu Bridge Alfa za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podpisał umowę inwestycyjną oraz umowę powierzenia grantu z AI Safety Solutions.

Projekt odpowiada na zapotrzebowanie branży produkcyjnej oraz branży BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy), chcących podnosić bezpieczeństwo poprzez stworzenie systemu opartego o sztuczną inteligencję i sieci neuronowe do analizy odchyleń od norm bezpieczeństwa pochodzących z analizy obrazu kamer CCTV.
W trakcie projektu zostanie stworzony system analizujący obraz pochodzący z nagrań wideo rozpoznający i klasyfikujący:

  •  środki ochrony osobistej noszone przez pracowników branży produkcyjnej takie jak: kask, okulary ochronne, nauszniki tłumiące hałas, maska ochronna (np. przeciwpyłowa lub higieniczna), kamizelka, ubranie ochronne (spodnie, kombinezon, fartuch, inne), buty ochronne
  • naruszenia stref bezpieczeństwa,
  • naruszenia zasad dystansu społecznego,
  • ilość czasu pracy danego pracownika przy wykonywaniu danego zadania, przy określonej maszynie/w określonej strefie oraz od momentu przyjścia do pracy do momentu wyjścia, z uwzględnieniem przerw,
  •  monitoring sposobu wykonywania pracy (służący następnie do analizy Lean Management i usprawniania organizacji pracy).”

Udostępnij