Spółka portfelowa

Transvisio PSA

Spółka Transvisio w ramach wejścia inwestycyjnego planuje opracowanie i komercjalizację inteligentnego systemu bazującego na algorytmie wykrywania anomalii bezpieczeństwa mienia i ludzi, pozwalającego na identyfikację i przewidywanie zagrożeń bezpieczeństwa publicznego w oparciu o analizę danych obrazowych.  Identyfikacja anomalii pozwoli na automatyzowanie zadań identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa na podstawie danych video dla jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, aby mogły podejmować szybkie działania. System Transvisio umożliwi funkcjonariuszom automatyczną identyfikację zagrożeń, dzięki czemu organy porządkowe będą mogły szybciej reagować na zagrożenie, monitorować określone miejsca pod kątem działalności przestępczej w celu zwiększenia bezpieczeństwa.