Portfolio

VERIORI

Veriori SA offers new generation solutions for securing the authenticity and verification of products and documents. For this purpose, it uses blockchain and artificial intelligence, based on cryptographic algorithms.

The developed digital technologies and systems are used in document protection, verification and product security. They also control the supply chain and prevent the creation or purchase of counterfeit materials.

Thanks to this effective and reliable method, Veriori ensures full authentication of all these processes.

Wypracowane cyfrowe technologie i systemy znajdują zastosowanie w ochronie dokumentów, weryfikacji i zabezpieczeń produktów. Kontrolują łańcuch dostaw, a także przeciwdziałają tworzeniu czy zakupom materiałów podrabianych.

Dzięki tej skutecznej i niezawodnej metodzie Veriori zapewnia pełną autentyfikację wszystkich tych procesów.