Portfolio

Igologic sp. z o.o.

http://www.igologic.pl/

Spółka Igologic opracowuje platformę do ustandaryzowania procesu KYC tj. obowiązkowej procedury weryfikacji klienta, do której zobowiązane są wszystkie instytucje finansowe. Procedura ta jest wykorzystywana do walki z finansowaniem terroryzmu (CFT) oraz przeciwko praniu brudnych pieniędzy (AML).

Do dzisiaj brak jest ujednoliconego mechanizmu weryfikacji klienta, który pozwalałby na weryfikację klientów w zakresie możliwości wprowadzenia do obrotu finansowego aktywów pochodzących z nieujawnionych źródeł czy związanych z finansowaniem terroryzmu. Weryfikacja ta odbywa się w sposób ręczny, na podstawie wewnętrznych procedur każdej z instytucji.

W odpowiedzi na powyższe wyzwanie opracowywana jest platforma, której zadaniem jest ustandaryzowanie i zautomatyzowanie procesu weryfikacji przy założeniu łatwej integracji z systemami instytucji finansowych.

Wdrożenie systemu KYC przyczyni się do rozwiązania istniejących na rynku usług finansowych problemów, w tym obniży koszty i czas przeprowadzenia weryfikacji KYC oraz przyczyni się do większego bezpieczeństwa transakcji finansowych.

Tablo Technologies sp. z o.o.

https://tablotechnologies.pl

Tablo Technologies to spółka, która rozwija inteligentną giełdę godzin pracy lekarzy.

Na dzień dzisiejszy znaczna część placówek zdrowia posiada już informatyczne systemy zarządzania grafikiem przyjęć lekarzy. Wizyty umawiane są poprzez internet, telefon lub osobiście i informacje o tym zapisywane są w bazie danych. Istnieją do tego rozwiązania zarówno tradycyjne, jak i rozproszone – oparte o chmurę – najbardziej znanym z nich jest portal znanylekarz.pl.

Niemniej żadne z nich nie rozwiązało kluczowego problemu, który powstał wraz z ułatwieniem dostępu do wizyt, mianowicie gdy pacjent umawia się na wizytę i na nią nie dociera lub odwołuje w czasie nie pozwalającym . W ten sposób blokuje możliwość skorzystania z tego terminu innemu pacjentowi, a lekarzowi (w przypadku prywatnych praktyk) nie pozwala uzyskać wynagrodzenia.

W odpowiedzi na powyższe wyzwanie powstała spółka Tablo Technologies, która opracowuje rozwiązanie, dzięki któremu w czasie rzeczywistym możliwe będzie wykorzystywanie godzin uwolnionych, co  pozwoli specjalistom z branży medycznej optymalizować swoje grafiki świadczenia usług, a z drugiej strony ma wymiar społeczny, który dzięki umiejętnemu zastosowaniu autorskich algorytmów pozwoli obniżyć czas oczekiwania na wizytę u lekarzy. Rozwiązanie Tablo Technologies będzie dostępne dla lekarzy i pacjentów w 2020 roku.

Django Wizards sp. z o.o.

http://www.djangowizards.pl/

Celem istnienia spółki Django Wizards jest przyspieszenie digitalizacji służby zdrowia w Polsce przy jednoczesnym wykorzystaniu niszy przy tym zjawisku się tworzącej. Wizją spółki jest transformacja procesu projektowania usług medycznych z projektowania na podstawie założeń i historycznych wyników do projektowania na podstawie faktycznych, pozyskiwanych w czasie rzeczywistym danych.

Dzięki temu spółka zamierza projektować usługi medyczne lepiej dopasowane do potrzeb pacjentów, oraz zredukować koszt ich świadczenia, co wpłynie zarówno na dostępność i jakość usług medycznych.

W chwili obecnej usługi medyczne projektowane są w większości na podstawie danych deklaratywnych lub historycznych. To powoduje, że dane te często nie są trafne, a usługa nie odpowiada w pełni zapotrzebowaniu jej użytkowników.

Django Wizards będzie zbierało dane od konsumentów, potencjalnych klientów usług medycznych za pomocą różnych kanałów i na podstawie tych danych projektowało innowacyjne usługi medyczne oparte o technologie informatyczne.

JVT sp. z o.o.

 

Celem funkcjonowania spółki jest opracowanie,  stworzenie prototypu a następnie wprowadzenie do seryjnej produkcji urządzenia do bezinwazyjnego określenia parametrów bio-tribologicznych stawów maziowych in vivo (bez ingerencji w organizm badanego).

Dzięki temu urządzeniu lekarz będzie w stanie w nieinwazyjny sposób uzyskać informacje o stosunku występującego w stawie tarcia mieszanego do płynnego i na tej podstawie zidentyfikować obecność procesów chorobowych zanim zostaną one ujawnione poprzez badanie RTG czy MRI.

W przypadku chorób stawów szybkość diagnozy ma kluczowe znaczenie dla możliwości przeciwdziałania rozwojowi chorób takich, jak osteoartroza, reumatoidalne zapalenie stawów, czy chondromalacja rzepki. Urządzenie projektowane przez startup pozwoli na wykrycie procesów chorobowych od kilku tygodni do kilku miesięcy wcześniej, niż jest to możliwe przy obecnej technologii.

Urządzenia te będą dostępne w sprzedaży i w formie wynajmu dla lekarzy, fizjoterapeutów oraz profesjonalistów zajmujących się projektowaniem i produkowaniem implantów stawów.

Verticum sp. z o.o.

http://www.verticum.pl/

Trendy w usługach medycznych w związku z rozwojem technologii telemedycznych zdecydowanie zmierzają do rozłączenia możliwości świadczenia danej usługi od konieczności spotkania się pacjenta z lekarzem. Te same trendy można zaobserwować w obszarze fitnessu tj. jeżeli ćwiczenia nie wymagają wykorzystywania specjalistycznego sprzętu dostępnego na siłowni, to czemu nie wykonywać ich w dogodnym dla ćwiczącego miejscu?

Odpowiadając na powyższe wyzwania spółka Verticum zamierza zaprojektować, wdrożyć do produkcji i rozpocząć dystrybucję rozwiązania pozwalającego na zdalne monitorowanie wyników zarówno pacjentów, jak i osób ćwiczących by pomóc odpowiednio w rehabilitacji i ćwiczeniach. Rozwiązaniem będzie technologia wearable, która będzie posiadała zestaw czujników monitorujących pacjenta/sportowca i przekazująca dane do lekarza lub trenera.

Kidzeyes sp. z o.o.

 

Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie rozwiązania, które przyczyni się do zwiększenia efektywności diagnozowania i leczenia astygmatyzmu, zwłaszcza u dzieci. Podstawową techniką diagnozy astygmatyzmu jest wykorzystywanie przez optyka zestawu soczewek i uzyskiwaniu informacji od pacjenta, w których widzi lepiej, a w których gorzej.

Taka metoda, stosowana od zarania dziejów leczenia astygmatyzmu, jest obarczona podstawową wadą – bazuje na subiektywnych odczuciach badanego, a nie na faktycznych danych w zakresie ostrości widzenia. Problem ten jest spotęgowany, gdy pacjentem jest dziecko, które nie potrafi często zdecydować, w których soczewkach widzi lepiej.

Narzędzie projektowane przez spółkę Kidzeyes będzie pozwalało, za pomocą odpowiednio dobranej wiązki światła zmierzyć faktyczną ostrość widzenia przy zastosowaniu soczewek, co pozwoli obiektywnie dobrać najlepsze soczewki dla pacjenta.

Dzięki wprowadzeniu rozwiązania Kidzeyes do salonów okulistycznych znacząco zwiększy się efektywność leczenia astygmatyzmu oraz zmniejszy ilość reklamacji związanych z niepoprawnie dobranymi soczewkami.