O PROJEKCIE

Fundusz Kapitałowy Lubelszczyzny został utworzony na mocy Umów Operacyjnych nr 4/RPLU/1518/2018/I/DIF/124 i nr 4/RPLU/1518/2018/I/DIF/125 Instrument Finansowy – Wejście Kapitałowe zawartych dnia 13.09.2018 r. pomiędzy Pośrednikiem Finansowym (Netrix Ventures Sp. z o.o.) a Menadżerem Funduszu Funduszy (Bank Gospodarstwa Krajowego, który na mocy Umowy o Finansowaniu* pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w Województwie Lubelskim).

* Umowa o Finansowaniu dla Działania 3.2 Inwestycje kapitałowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w dniu 30 listopada 2016 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości.

  Fundusz Kapitałowy Lubelszczyzny tworzą dwa fundusze:

  • Fundusz I – IT/Energo

  • Fundusz II – Med/Bio-tech

  Parametry Funduszu:

  • Kapitalizacja Funduszy

   (bez prawa opcji)

  • 30 mln zł

   Fundusz I

  • 30 mln zł

   Fundusz II

  • Wartość i liczba inwestycji

   wyrównaj

  • max. 1,5 mln zł

   ticket inwestycyjny

  • 40 projektów

   2 x 20

  • Okres inwestycji i dezinwestycji

   wyrównaj

  • 4 lata

   inwestycje

  • 10 lat

   dezinwestycje