Jak dołączyć do Funduszu?Szukasz inwestora?


Prześlij pitch deck w formie prezentacji ppt/pdf.
lubelskie@netrix.ventures

pomorskie@netrix.ventures
alfa@netrix.ventures
Gdy będziemy zainteresowani, odeślemy formularz i model finansowy do wypełnienia

Co oferujemy?


Mentoring
Business Development
Networking
Fundusze UE na rozwój

Jak wybieramy Startupy?


1. Obszerny rynek docelowy
2. Silne IP (własność intelektualna)
3. Technologia tworząca wartość dodaną
4. Trwały i przekonujący model biznesowy
5. Jasna ścieżka wprowadzenia produktu/procesu na rynek
5. Wyraźne okazje dezinwestycyjne
7. Doświadczony zespół projektowy
8. Szanse projektu na pozyskiwanie środków zewnętrznych na dalszy rozwój