Bridge Alfa

A wide team of specialists in various fields is responsible for the management and service of funds:

Tomasz Małecki

W latach 2013-2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego SA, animator lubelskiego ekosystemu startup, inicjator wielu projektów współpracy biznesu i nauki, współautor modelu INNO-broker, zarządzający funduszem seed INNOVA-Invest. Mentor w programach akceleracji i juror w konkursach startupowych. Zarządzający Platformą Startową Polski wschodniej- CONNECT, propagator metody LEAN STARTUP, inicjatorem i założycielem Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy oraz Lubelskiego Instytutu Designu, ambasador Startup Poland w województwie lubelskim oraz ekspert projektu pt. „IMPACT Connected Car”. Ekspert wiodący i mentor Laboratorium Innowacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

tomasz.malecki@netrix.ventures

Tomasz Małecki

Investment Director of Netrix Ventures ASI Bridge Alfa Fund

Andrzej Tymecki

Muzyk, kolarz, alpinista. Ekspert w zakresie nowych technologii od przeszło 20 lat związany z branżą ICT. Absolwent Politechniki Lubelskiej na Wydziale Elektrycznym, kierunek Elektrotechnika w zakresie Inżynierskie Zastosowania Informatyki. Pracę magisterską realizował w instytucie INESC w Porto. Ukończył Studia Podyplomowe na kierunku Zarządzanie i Marketing Politechniki Lubelskiej w Lublinie. Doświadczenie zdobył w trakcie pracy na stanowiskach eksperckich i zarządczych m.in. w NETIA, ORANGE, EXATEL oraz organach nadzorczych spółek kapitałowych. Kierownik licznych projektów badawczo-rozwojowych w ramach struktur korporacyjnych (ORANGE LABS, BUYIN), finansowanych ze środków EU (FP7, HORIZON2020) oraz w organizacjach międzynarodowych (CENELEC, IEC). Autor publikacji międzynarodowych z zakresu telekomunikacji. Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 282 ds. Techniki światłowodowej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Od 1998 r. przewodniczy delegacji Polski w międzynarodowych komitetach normalizacyjnych IEC oraz CENELEC. Sponsor jednego z pierwszych projektów Security Operations Center w branży telekomunikacyjnej w Polsce. Działa aktywnie jako przedsiębiorca i inwestor wspierając rozwój innowacyjnych spółek i nowatorskich koncepcji. Pasjonat logiki i filozofii.

andrzej.tymecki@netrix.ventures

Andrzej Tymecki

Innovation and R&D expert of the Netrix Ventures ASI Bridge Alfa Fund

Hubert Lewiński

Główny Analityk Netrix Ventures – lubelskiego funduszu inwestycyjnego zainteresowanego technologiami z obszarów ICT, Energetyki, Biotechnologii i Medycyny. Od lat związany ze środowiskiem startupowym, zwłaszcza w zakresie tworzenia mechanizmów wsparcia poprzez programy inkubacyjne, akceleratory, czy bezpośrednie wsparcie finansowe. W ostatnich lata pracy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialny za kształt pilotaży ScaleUp oraz Poland Prize. Ukończył Ekonomię na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Prywatnie muzyk, miłośnik nowych technologii i gier komputerowych.

hubert.lewinski@netrix.ventures

Hubert Lewiński

Project manager & Expert in IP protection and technology transfer of Netrix Ventures ASI Bridge Alfa Fund

Tomasz Rymarczyk

Doktor nauk technicznych. Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Netrix S.A. Pracował w wielu przedsiębiorstwach, uczelniach i instytutach (m.in. PGNiG, Politechnika Lubelska, Wolfson Center for Magnetics Technology, firmy z branży ICT), prowadząc badania, opracowując innowacyjne rozwiązania, dostarczając studia wykonalności, przygotowując wdrożenia nowoczesnych technologii oraz kierując wieloma projektami i zespołami badawczo-rozwojowym. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na zagadnieniach z obszaru informatyki, elektroniki, elektrotechniki i inżynierii produkcji, a w szczególności zastosowaniu nieinwazyjnych technik obrazowania, modelowaniu numerycznym, przetwarzaniu i analizie obrazów, tomografii, inżynierii oprogramowania, inżynierii wiedzy, sztucznej inteligencji oraz informatycznych systemów złożonych. Jest autorem ponad 350 publikacji naukowych i artykułów konferencyjnych. Ekspert NCBR, Horizon 2020, PARP, RPO, członek KIS przy Ministerstwie Rozwoju.

tomasz.rymarczyk@netrix.ventures

Tomasz Rymarczyk

Deputy Project Manager & R&D Expert of Netrix Ventures ASI Bridge Alfa Fund

 

Netrix Ventures Bridge Alfa investment areas


 

 

 

 

Information and Communication Technologies (ICT)

solutions for the development of such areas as:
electronics, microsystems, networks, robotics, data processing and human-machine interfaces

 

Telecommunications, photonics

solutions for the development of photovoltaics,
fiber optic technologies, optoelectronics, telecommunications systems

 

The fund invests in research and development projects aimed at implementing product or process innovation. The key factor in selecting investment projects is that the project has a strong and unique IP. We invest in projects that will pass the due diligence analysis positively, and their valuations will oscillate around the value of PLN 4-5 million.

Netrix Ventures sees its role not only in financing investment projects, but also in supporting cooperation between science and business, and the originators of R&D projects. The fund will also play an expert and mentor role for projects in the preseed phase thanks to its experience and know-how.

Our goal is to promote the mechanism of “market-pull” (market-pull innovations), i.e. creating innovations based on the real demand reported by the market. The opposite of this mechanism is the “technology-push” mechanism, which consists in targeting interesting theoretical and technological problems for which the commercialization path is sought in the next phase.

Are you looking for an investor?


 

Send the pitch deck as a ppt / pdf presentation to bridgealfa@netrix.ventures

When we are interested, we will send you the form and financial model for completion

 

What we offer?


 

 

 

Mentoring


 

Business Development


 

Networking


 

EU funds for development


 

 

 

How do we choose Startups?


 

1. Comprehensive target market
2. Strong IP (intellectual property)
3. Technology that creates added value
4. A durable and convincing business model
5. A clear path for introducing the product / process to the market
5. Clear divestment opportunities
7. Experienced project team
8. The chances of the project to obtain external funds for further development

Investment process


 

Detailed analysis of the project (including development of business documentation, mid-term selection).

Conducting due diligence (financial, technological and legal) and proposing an investment agreement (Term Sheet).

Presentation to the Investment Committee and the investment decision to conclude the Investment and Grant Agreement.

Recapitalization of the company (acquisition of shares).

 

 

 

 

 

The Netrix Ventures Bridge Alfa fund was established under the agreement of December 21, 2018 between Netrix Ventures Sp. z o.o. and the National Center for Research and Development for the implementation of the grant project POIR.01.03.01-00-0030 / 17 “Support for R&D projects in the preseed phase by creating the investment fund” Netrix Ventures “.