Credit Score

#fintech #AI #scoring

www.creditscore.com.pl

Credit Score tworzy rozwiązanie AI automatyzujące proces scoringu kredytowego przedsiębiorstw, dzięki czemu pozwoli ono ograniczyć koszty sektora microfinance, obniżyć koszt i czas pozyskania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw.