Mediwell

#medtech #hardware #telemedicine

mediwell.pl

Mediwell tworzy zintegrowane narzędzia telemedyczne w postaci kiosków telemedycznych wraz z otoczeniem software pozwalającym na integrację z systemami służby ochrony zdrowia. Dzięki nim spółka zamierza ograniczyć liczbę niepotrzebnych wizyt lekarskich, skrócić czas diagnozy, a tym samym wpłynie na efektywność całego systemu ochrony zdrowia.